Capteur

'Kabinet moet groei fiscaal stimuleren'

Gepubliceerd op 141


Eenvoudiger belasting op bedrijfswinsten, eigen vermogen en rente, meer belasting op vervuilen en minder belasting op arbeid. Dat zijn volgens Kavelaars de drie kansen om de Nederlandse economische groei. Deze kansen moeten zeker een groei naar 2,5% leiden, zoals oud-minister en voormalig Akzo-topman Hans Wijers voorstelde, niet naar 1,5%, zoals SER-voorzitter Wiebe draaier bepleitte. ‘Het huidige kabinet is op dit punt weinig ambitieus, waar de politieke constellatie ongetwijfeld debet aan is.

Dat schrijft Kavelaars in het laatste nummer van het weekblad Fiscaal Recht. Kavelaars is hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en leidt de wetenschappelijke afdeling van Deloitte, een adviesbureau. Tevens is hij lid van de commissie-van Dijkhuizen, die vorig jaar fundamentele voorstellen heeft voorgesteld voor belastingvereenvoudiging.

De voorstellen zijn geen populistische oneliners. Kavelaars zelf heeft zijn bedenkingen bij de haalbaarheid van de kansen. Soms liggen er drempels in Brussel, soms in Den Haag. Het minste wat Kavelaars verwacht in een debat over deze kansen op meer groei van de economie en de werkgelegenheid.

De totale belastingopbrengst voor dit jaar is geschat op €235 miljard, waarvan €145 bestaat uit loonbelasting en sociale premies. Dat vindt Kavelaars te gortig. Het remt in ieder geval de economische groei. Volgens Kavelaars leidt het verlagen van de belastingdruk op arbeid bijvoorbeeld wel tot het naar beneden bijstellen van het sociale voorzieningenniveau. Hij vindt dat arbeid meer moet lonen, dat kan bij voorbeeld door de €8 miljard aan toeslagen terug te brengen. Maar ook allerlei gemeentelijke tegemoetkomingen in de sociale zekerheid moeten aan de kaak worden gesteld.