Capteur

Economen bezorgd over inkomenskloof

Gepubliceerd op 132


Iets meer dan 56% vindt de groei van de ongelijkheid een zorgelijke ontwikkeling in Nederland. Een inkomensongelijkheid zorgt ervoor dat de consumenten mogelijk minder gaan uitgeven en zorgt voor een slechte sociale cohesie. Het overige deel ziet geen reden voor zorgen, omdat de ongelijkheid minder groeit in vergelijking met andere landen. Een van de ondervraagde economen, Paul de Beer, vreest voor rassentimenten onder de laagste inkomens.

Rassentimenten
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, zegt: ‘Hoewel de groei van de ongelijkheid in Nederland beperkt is, is een groeiende kloof tussen de hoogste en laagste inkomens nadelig voor de sociale samenhang en kan zij ressentiment onder de laagste inkomens oproepen.’

Een hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Bas Jacobs, vraagt zich af of economen een politiek waardeoordeel moeten geven. ‘Economen gaan over de vraag: als politici (meer) inkomen willen herverdelen, wat zijn daarvoor de meest doelmatige herverdelingsinstituties?’
Een andere econoom, en tevens ook hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam, laat zich wel uit over het probleem. Hij zegt: ‘Toenemende ongelijkheid leidt tot polarizering en onstabiel ondernemingsklimaat.’