Capteur

Gedragsverandering op de werkvloer stimuleren?

Gepubliceerd op 515

Het is namelijk maar de vraag of iedere werknemer wat leert van de positieve (beloning) en negatieve (straf) ervaringen en zijn of haar gedrag vervolgens aanpast.
Het vermogen om flexibel te kunnen zijn is bepalend om les te kunnen trekken uit een beloning of een straf en ervoor te zorgen dat dit leidt tot ander gedrag, zo schrijft arbeids- en organisatiepsycholoog Cees Schenk in zijn artikel voor Management Team.
 
Volgens Schenk verschilt iedere persoon in mate van flexibiliteit en dus ook in de mate waarin een persoon in staat is om na een positieve of negatieve ervaring zijn of haar gedrag aan te passen. Hoewel iedereen de effecten van beloning en staf ervaart, is niet iedereen in staat om daar zelfstandig consequenties aan verbinden. Volgens Schenk ligt dáár de taak voor leidinggevenden:
 
Geef doelgerichte feedback aan werknemers die op hun manier van werken negatieve resultaten krijgen en hun gedrag niet aantoonbaar veranderen. Flexibele werknemers zullen het signaal oppikken, hun gedrag veranderen tot zij positieve resultaten krijgen; de minder flexibele werknemers hebben hier begeleiding bij nodig. Onderzoek samen met de werknemer welk alternatief gedrag mogelijk effectiever zal zijn, laat de werknemer dit gedrag gaan toepassen, volg de resultaten nauwkeurig en neem de tijd om samen te bespreken wat werkt en wat nog kan worden verbeterd.