Capteur

Sterke groei bijstand

Gepubliceerd op 150


Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS die 28 februari gepubliceerd zijn. In het laatste kwartaal van 2013 is het aantal met 10 duizend toegenomen.

De stijging is de grootste sinds 2009 en is aanzienlijk groter dan de stijging in 2011 en 2012. In die jaren ging het aantal bijstandsgerechtigden met respectievelijk 11 en 13 duizend omhoog. De grote stijging is mede te verklaren door de verslechterde arbeidsmarkt. In 2013 was er een groot banenverlies en een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.

Het aantal bijstandontvangers nam in alle leeftijdsgroepen toe in 2013. De stijging was het hoogst in de groep 27- tot 45- jarigen. Deze stijging bedroeg 11%. Bij de 45-plussers was de groei bijna 7% en bij de bijstandsontvangers tot 27 jaar groeide het met 7,5%.