Capteur

Rotterdamse economie onder druk

Gepubliceerd op 272


Dat blijkt uit de jaarlijkse raming die de gemeente van Rotterdam gepubliceerd heeft met een aantal partners. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid aan het eind van 2014 0,8% lager is dan begin 2012. Toen nam de werkgelegenheid al af met 1,3%. Tevens wordt er verwacht dat het aantal banen dit jaar daalt in de collectieve sector, de bouw en in de industrie.
Een van de partners van het onderzoek, Rabobank, dat de conjuncturele veranderingen door de crisis veel sectoren onder druk zetten. De bank noemt onder andere de binnenvaart, vastgoedmarkt en winkelsector als voorbeelden. De binnenvaart lijdt onder de afnemende vraag naar vervoer. De retailsector heeft voornamelijk last van een laag consumentenvertrouwen en de concurrentie van internet.
De bank zegt in het rapport: “De laagconjunctuur is onze regio nog niet uit.” Bijna 14% van de Rotterdamse beroepsbevolking was werkloos halverwege vorig jaar. In 2012 daalde het aantal banen in Rotterdam meer dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

Een aantal wethouders zegt in het rapport: “We kunnen niet ontekken dat de crisis haar sporen heeft nagelaten in Rotterdam.” Toch zien ze een aantal positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld bedrijven die zich in Rotterdam vestigen en bedrijven die groeien.
Die bedrijven zorgden voor 21 duizend extra banen. Daarnaast is het aantal hoogopgeleiden gestegen van 26% naar 37% in tien jaar. Geschat wordt dat de motor van de economie van de stad, de Rotterdamse haven, groeit met een procent in 2014. Er werd 442 miljoen ton aan goederen aan- en afgevoerd door de haven in 2013.

De makers van het rapport stelen dat creatviteit in de vorm van nieuwe businessmodellen en aanpassingsvermogen er voor moeten zorgen dat Rotterdam er weer bovenop komt. “Wij geschouwen de economische situatie als de nieuwe werkelijkheid. De groei zal aantrekken, maar voor een langere tijd op een relatief laag niveau blijven”, zegt de Rabobank.
Volgens Randstad betekent dat bijvoorbeeld dat werkzoekenden en werkenden hun kennis en vaardigheden continu moeten blijven ontwikkelen en aanpassen. Door bijvoorbeeld flexcontracten moet de arbeidsmarkt flexibeler worden. Randstad stelt: “Werk wordt belangrijker dan een baan.” De medewerkers van het rapport waren onder andere Erasmus Universiteit Rotterdam, Eneco, de Kamer van Koophandel, KPMG, Rabobank en Randstad.