Capteur

Meer inkomen voor zelfstandigen in 2014

Gepubliceerd op 147


Ten opzichte van 2012 nam het inkomen van zelfstandigen in 2013 nog af met 0,5%. Het bruto inkomen in 2014 zal gemiddeld uitkomen op €43.760. De onderzoekers verwachten dat de koopkracht van zelfstandigen vooruit zal gaan. Ze verwachten dat het toeneemt met 0.75%, in 2013 daalde de koopkracht nog met 3%.
                                                               
De meeste zelfstandigen krijgen dit jaar te maken met een stabilisatie van de premies volksverzekering en van de te betalen belasting.
 
Alle zelfstandigen hebben recht op een vaste basisaftrek van €7.280. Het systeem van schrijven in de zelfstandigenaftrek zal dus verdwijnen en zal niet langer aflopen bij een oplopende winst.