Capteur

Werkloosheid opnieuw gestegen

Gepubliceerd op 92


Afgelopen drie maanden gelijk
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk gebleven. Dat komt doordat aan de ene kant veel werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt en aan de andere kant het baanverlies toenam.  Dit samen zorgt ervoor dat ze werkloosheid ongeveer gelijk gebleven is.

Volgens de ILO-definitie kwam de werkloosheid in Nederland in januari uit op 7.1% van de beroepsbevolking. In december 2013 was dit 7.0%.
 
Toename WW-uitkeringen
In januari 2014 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen met 5.2% tot 460 duizend. Deze stijging is minder sterk vergeleken met januari 2013, toen steeg het met 8.6%. Het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar steeg met 10.2%, dit is meer dan gemiddeld. Het aantal uitkeringen nam niet alleen toe vanuit de seizoensgevoelige sectoren zoals landbouw en bouwnijverheid, maar ook vanuit de sectoren openbaar bestuur en zorg en welzijn.
Er werden 56 duizend uitkeringen beëindigd, maar ook 79 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt. 48% van alle beëindigde uitkeringen kwam door werkhervatting, dit zijn 27 duizend uitkeringen.
 
Als we het aantal lopende WW-uitkeringen vergelijken met een jaar geleden, is het aantal met een kwart toegenomen.  Er werden vooral meer uitkeringen verstrekt in de provincie Utrecht, aan de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag, vrouwen en 55-plussers.