Capteur

Afschaffen bedrijfsarts

Gepubliceerd op 249


Dat is het belangrijkste onderdeel van een nog geheme notitie van de SER (Sociaal Economische Raad). Deze raad is gevraagd door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om een advies te geven over een nieuw stelsel van arbeidszorg.
 
Onder andere de vakbonden dringen aan dat het systeem voor begeleiding van zieke werknemers op de schop moet. De bedrijfsarts zou zijn werk niet onafhankelijk doen, omdat deze door de werkgever betaald wordt. De steeds grotere groep zzp’ers heeft ook  geen toegang tot deze vorm van zorg. Critici stellen dat er te weinig aan preventie van ziekteverzuim wordt gedaan.
 
Tv-programma Zembla bracht aan het licht dat commerciële verzuimbedrijven veel privé-informatie over de gezondheid van werknemers doorspelen aan de werkgevers. Het plan wat nu op tafel ligt, gaat ervoor zorgen dat het stelsel zeer ingrijpend wordt aangepast. De arbeidsgeneeskundige werkt niet bij een arbodienst, zoals de meeste bedrijfsartsen nu wel doen. Hij of zij ziet werknemers van verschillende bedrijven.
 
Wel is de vraag nog hoe deze arbeidsgeneeskundige wordt betaald. In de notitie wordt erover gesproken dat voor behandeling en diagnose de Zorgverzekeringwet (Zvw) zou kunnen worden gebruikt. Voor de andere taken zouden werkgevers moeten betalen. Omdat de werkgevers mee betalen aan de zorgverzekeringen, is het risico van dit betalingsplan dat de kosten voor de werkgevers oplopen.

De bedoeling van de SER was om het advies voor 1 maart in te dienen. Maar de deadline wordt niet gehaald en het advies komt waarschijnlijk in het voorjaar, zei een woordvoerder.