Capteur

Werkloosheid opnieuw gestegen

Gepubliceerd op 131

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld is de werkloosheid over de afgelopen drie maanden vrijwel gelijk gebleven: het baanverlies nam toe, maar ook relatief veel werklozen trokken zich terug van de arbeidsmarkt.
 
Cijfers van het UWV tonen aan dat er in januari 23 duizend meer WW-uitkeringen waren verstrekt dan in december. Het aantal WW-uitkeringen kwam in januari uit op 460 duizend.
 
In januari werden 79 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 56 duizend uitkeringen beëindigd. Van dat aantal werden er 27 duizend, dus 48% van het totaal aantal beëindigde WW-uitkeringen, beëindigd vanwege werkhervatting.
 
Vergeleken met een jaar geleden nam het totaal aantal lopende WW-uitkeringen met 25% toe. Het afgelopen jaar werden vooral aan vrouwen en 55-plussers meer uitkeringen verstrekt; de afgelopen maand loopt het aantal uitkeringen onder jongeren tot 25 jaar sterker op dan gemiddeld.