Capteur

Drie miljoen euro voor sectorplan uitzendbureaus

Gepubliceerd op 99


Door dit plan krijgen flexwerkers recht op een transitievergoeding die bedoeld is voor scholing. Deze scholing vergroot de kans op een baan en versterkt de positie van flexwerkers. 

Er is gebleken dat vaste krachten vaker worden opgeleid dan tijdelijke werknemers. Daarom is er in het sectorplan, onder andere, afgesproken dat:
- 1.100 flexwerkers zonder startkwalificatie geschoold gaan worden en voor minstens een half jaar bij een werkgever geplaatst worden.
- 250 flexwerkers worden omgeschoold voor de technieksector en minstens een jaar worden geplaatst bij een werkgever.

Dit is het tweede plan waarvan de maatregelen zijn goedgekeurd, het eerste goedgekeurde sectorplan was die voor de bouw. Om te zorgen dat met ontslag bedreigde werknemers kunnen blijven werken of een nieuwe baan kunnen vinden, heeft het kabinet 600 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen van werkgevers en vakbonden.