Capteur

Europese werknemers geweerd in Zwitserland

Gepubliceerd op 161


In Duitsland en Italië, de landen waar de meeste immigranten vandaan komen, is de schok groot. In Zwitserland zelf zijn de bondsraad, werkgevers, vakbonden en 49,66% tegenstemmers verbijsterd en ze waarschuwen dan ook voor de consequenties. Voor Zwitserland kunnen de consequenties erg groot zijn. De Zwitserse economie zal vermoedelijk niet meer zo sterk staan als de afgelopen jaren, door een gespannen relatie met de EU, door dit wetsvoorstel.
 
Europa
In Europa zijn de gevolgen al direct zichtbaar. Duitsland bijvoorbeeld, heeft bijna nooit een serieus debat over het terugdringen van immigratie. De nieuwe anti-europartij Alternative für Deutschland, was in september al bijna in het parlement gekomen. Deze partij pleitte maandag 10  februari voor een discussie in Duitsland over buitenlanders, met een bijbehorende volksraadpleging.
 
Door deze ‘ja’ in Zwitserland, bestaat het gevaar dat de sluizen opengaan voor nationalisme in Europa. In een aantal landen is het al bekend dat burgers het (te) druk vind – in de zorg, op de scholen, op de weg – en dat ze vinden dat immigranten de druk op de openbare voorzieningen vergoten.
 
Samenwerking
Een immigratieverbod is niet de juiste oplossing voor (te) hoge huizenprijzen of het fileprobleem. Om voor deze problemen echte oplossingen aan te dragen, is aan de politiek.
 
Het vrij verkeer van personen komt ten goede van de flexibele arbeidsmarkt in Europa en geeft ondernemers een kant om gemakkelijker te groeien. Het is daarom zaak dat dat politici de waarde van open grenzen duidelijk bepleiten. Een open samenwerking brengt misschien dan lasten met zich mee, maar ook vooral lusten.