Capteur

Nederlandse economie groeit harder

Gepubliceerd op 134


Export en bedrijven
De bedrijfsinvesteringen en export waren de belangrijkste dragers van de groei in de laatste maanden van 2013. Het CBS constateert onder andere groei van investeringen in bedrijfsgebouwen, computers, machines en installaties. Maar de grootste groei kwam door de investeringen in bedrijfswagens, deze groei was maar liefs 5.3%.
De wederuitvoer, producten die worden geïmporteerd via Rotterdam en Schiphol en na een kleine bewerking doorgaan naar het buitenland, steeg met 0.2%. De gehele export groeide met 0.4%, iets minder explosief, maar toch een goede groei. De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen liet een groei zien van 1.5%.

Uitgaven consument krimpen
In het vierde kwartaal van 2013 schroefde de overheid zijn aankopen met 0.6% terug, toch stegen de zorguitgaven wel. De krimp van overheidsuitgaven kwam vooral door de bezuinigingen bij het openbaar bestuur.
De particulieren kochten, in vergelijking tot 2012, meer auto’s, kleding en meubelen in de laatste maanden van 2013.
Per saldo gaven consumenten 0.8% minder uit in het vierde kwartaal. Daarmee is er al drie jaar achter elkaar sprake van dalende bestedingen van huishoudens. Een aantal oorzaken hiervan zijn relatief hoge hypotheekschulden, die huishoudens aanzetten tot sparen of aflossen op leningen, dalende huisprijzen en oplopende werkloosheid.

2013: Krimp van 0.8%
Over heel 2013 is te zeggen dat er een economische krimp was van 0.8%. Alleen de export toonde een positief resultaat, namelijk 1.3%. Er was een daling van 2.1% van uitgaven bij huishoudens, over heel 2013. Tot slot gaf de overheid 0.7% minder uit en investeerden bedrijven 4.9% minder.