Capteur

Mogelijk uitstel hervorming arbeidscontracten

Gepubliceerd op 113


Op dit moment kunnen werkgevers een werknemer drie jaar lang in totaal drie tijdelijke contracten geven. Dit zal in de nieuwe wet veranderen naar drie tijdelijke contracten in twee jaar. Daarnaast wordt de wachttijd voor een nieuw contract verlengd van drie maanden naar zes maanden. Het CDA blijft zeer kritisch over deze maatregel: ‘De positie van jongeren op de arbeidsmarkt zal verslechteren. Een slecht idee, een jaar uitstellen, maakt het niet ineens een goed idee.’ Stelde Heerma woensdag. Een meerderheid in de kamer is al verzekerd doordat de oppositiepartijen D66, CristenUnie en SGP vorig jaar tot een akkoord kwamen over de maatregelen.

Verder wordt het ontslagrecht versoepeld. Ontslagvergoedingen worden afgeschaft en vervangen door transitievergoedingen met een maximaal bedrag van €75.000. Ook wordt de WW beperkt en moeten mensen sneller passend werk accepteren.

Asscher ziet wel in dat dit risicovolle maatregelen zijn en dat dit in sommige gevallen negatief kan uitpakken. ‘Dit pakket gaat niet alle problemen op de arbeidsmarkt oplossen, maar het wordt wel aanzienlijk beter’.

De effecten van de nieuwe regels worden al vanaf 2018 geëvalueerd.