Capteur

Privacy werknemers ver te zoeken

Gepubliceerd op 191


De onderzochte bedrijven gingen op diverse punten de fout in. Zo werden beveiliging camera’s ingezet om personeel te controleren, terwijl een werkgever een werknemer niet mag beoordelen of aanspreken op gedrag dat hij of zij via een camera heeft vastgelegd.

Ook gaat het mis bij het verwerken van medische gegevens van het personeel. Werkgevers gaan in strijd met de wet als zij medische gegevens van hun personeel verwerken. Enkele bedrijven waren toch erg geïnteresseerd in het medicijngebruik of ziektes en ziekteoorzaken van werknemers blijkt uit het onderzoek. Het enige wat een werkgever mag doen is vragen naar de verwachte duur van het verzuim en de mate van waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. De rest van de informatie zal hij of zij moeten vergaren bij de bedrijfsarts.

Daarnaast waren er enkele bedrijven die medewerkers verplichtte tot het gebruik van social media of zelfs de werknemer beoordeelde op het feit of zij al dan niet een (bijgewerkt) LinkedIn profiel hadden. Echter heeft een werkgever geen recht om werknemers te verplichten hun persoonsgegevens op sociale netwerksites te plaatsen.

Kohnstamm denkt dat de hoge werkloosheid en de kwetsbare arbeidsmarkt oorzaken zijn voor de toenemende druk op de werkvloer. Werknemers zijn meer dan ooit afhankelijk van hun werkgever en durven zich niet te verzetten. Hierdoor krijgen werknemers het gevoel zich meer ‘bloot’ te moeten geven dan ze eigenlijk willen. Ze zijn bang om geen promotie te krijgen, geen baan te krijgen of hun baan te verliezen. Ook de druk bij de werkgever stijgt nu zij moeten gaan meebetalen aan de ziektekosten en arbeidsongeschiktheidskosten.