Capteur

2/3 deel studenten ontevreden over opleiding

Gepubliceerd op 199


In Griekenland is zelfs meer dan de helft van de jongeren werkloos. Ze willen wel, maar krijgen geen kans. Onderzoeker McKinsey heeft in 8 Europese landen onderzocht wat de oorzaken zijn van de hoge jeugdwerkloosheid. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er een grote kloof is ontstaan tussen de vaardigheden van de jongeren en de capaciteiten die de werkgever zoekt.

Ruim 25% van de werkgevers laat weten een vacature een jaar langer open te laten, omdat er geen geschikte kandidaat is. Het probleem is volgens McKinsey dat jongeren de verkeerde opleiding kiezen. Kiezen ze wel de goede opleiding, dan wordt er te weinig kennis en kunde bijgebracht door de gebrekkige communicatie tussen werkgevers en opleiders. Opvallend is dat 74% van de scholen en universiteiten wel denken de juiste kennis bij te brengen bij studenten, maar slechts 38% van de studenten en 35% van de bedrijven is het daarmee eens.

Hoogleraar arbeidsmarkt, Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg geeft aan dat de economische crisis waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is voor de hoge werkloosheid onder jongeren. Maar het wil niet zeggen dat jongeren ineens massaal een baan vinden als de economie aantrekt. Er liggen tegenwoordig meer kapers op de kust, de concurrentie voor jongeren op de arbeidsmarkt is namelijk gestegen. Dit komt mede doordat de arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen is toegenomen en doordat mensen in Europa langer doorwerken. Ook geeft Wilthagen aan dat de arbeidswetgeving in Europa niet optimaal is voor jongeren. Oudere werknemers zijn namelijk minder makkelijk te ontslaan.

De oplossing om de kloof te dichten is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De European Policy Centre heeft een ‘taskforce jeugdwerkloosheid’ opgericht onder leiding van Ton Wilthagen. Het advies aan jongeren is om vooral bezig te blijven bijvoorbeeld als vrijwilliger, tijdelijk onder je scholingsniveau te gaan werken of een stage te zoeken.