Capteur

Normalisering rechtspositie van ambtenaren

Gepubliceerd op 217


Ambtenaren moeten net als iedere gewone burger een arbeidscontract krijgen en zo vallen in het normale ontslagrecht. Ambtenarenbond Abvakabo FNV zal er echter alles aan doen om dit tegen te houden. Zij vinden dat de ambtenaar door deze bijzondere positie juist beschermd wordt tegen politieke willekeur en het misbruik maken van de dubbelrol. Onzin, zegt van Weyenberg: ‘De aparte status van ambtenaren is vastgelegd en goed geregeld in de Ambtenarenwet’.

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat voor iedereen dezelfde arbeidsrechtelijke regels geldt en het omgaan met aanstelling wordt vereenvoudigd. Dit verhoogt de mobiliteit en levert uiteindelijk ook nog besparingen op. Van Weyenberg zegt goede hoop te hebben op een brede meerderheid voor de nieuwe wet. Ook Maarten van Gelderen (Arbeidsrechtadvocaten) vindt het belangrijk dat ambtenaren in het normale ontslagrecht vallen. ‘Het ambtenarenontslagrecht is heel formeel ingericht, een ambtenaar moet nu bijna gedwongen bezwaar en beroep instellen tegen besluiten waar hij of zij het niet mee eens is. Die lange procedure is straks voorbij‘. Van Gelderen geeft de vakbonden dan ook weinig kans van slagen als zij dit juridisch willen aanvechten.