Capteur

Lager opgeleide Bulgaren en Roemenen naar Nederland

Gepubliceerd op 291


Velen zien de komst van de Bulgaren en Roemenen als nadeel, omdat er oneerlijke concurrentie ontstaat. Bulgaren en Roemenen vullen vooral de onderkant van de arbeidsmarkt in ten koste van anderen. Deze oneerlijke concurrentie moet de overheid voorkomen door bestaande wetten en regels te handhaven en nieuwe Europese initiatieven te nemen.

Maar uit onderzoek blijkt dat de kwaliteiten van de Bulgaren en Roemenen onderschat wordt. Er liggen ook kansen. Er zijn namelijk ook relatief jonge, hoogopgeleide mensen naar Nederland gekomen op zoek naar een baan of volgen hier een studie. Deze groep studeert voornamelijk technische vakken en daar is juist veel vraag naar op de arbeidsmarkt. De Nederlandse overheid zou hier veel kansen laten liggen en zou moeten zorgen dat er meer hoogopgeleiden migranten naar Nederland komen door te investeren in de kennisinfrastructuur en een goed ontvangstklimaat. De overheid moet ervoor zorgen dat de arbeidsmigratie in goede banen wordt geleid.