Capteur

Werkloosheid weer opgelopen

Gepubliceerd op 148


In 2013 zijn er 100.000 werklozen bij gekomen, met name mensen van boven de 25 jaar. Daarnaast steeg de werkloosheid onder jongeren met 9.000. Deze stijging was vooral in de eerste zeven maanden van het vorige jaar. Aan het eind van 2013 daalde de werkloosheid met 6.000 per maand mede doordat veel mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Het CBS meldt ook dat er 10% meer faillissementen zijn uitgesproken afgelopen jaar dan een jaar eerder, in 2012. Dit is een stijging van 12% tot 8.275. Toch daalde het aantal failliet verklaarde eenmanszaken met 5% tot 1.181. Het aantal faillissement uitspraken van particulieren nam met 9% toe tot 2.850.