Capteur

Premies voor werkgevers stijgen

Gepubliceerd op 186


Het totaal dat werkgevers betalen aan werkgeversverzekeringen en de Zorgverzekeringswet stijgt in 2014. Het totaal van werkgeverspremies was in 2013 nog 18,33% en stijgt in 2014 naar 19,16%. De verschillen van stijging in premies zijn groot tussen verschillende sectoren. Vooral in de bouw en metaal en techniek sector stijgen de werkgeverspremies. Daarentegen, daalt de premie voor de Zorgverzekeringswet sinds jaren, ookal stijgen de totale werkgeverslasten.