Capteur

Werkstress meest voorkomende beroepsziekte

Gepubliceerd op 230


Deze vorm van stress wordt veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid of agressie op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar, schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Asscher wil werk gerelateerde stress aanpakken in samenwerking met werkgevers en werknemers.

Minister Asscher wil de grootste risicofactoren aanpakken: werkdruk, agressie, geweld en intimidatie op de werkvloer en daarbuiten. Als voorbeeld kun je het onderwijs nemen, grote klassen waaronder ook leerlingen met ‘rugzakjes’. De hoge werkdruk voor leerkrachten is hier duidelijk aanwezig.

Zelfs 40 procent van werkende Nederlanders ervaart werkdruk.  Rond de 100.000 werknemers worden gepest op de werkvloer en ruim een miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedrag van collega’s.