Capteur

Gemeenten scheppen banen voor jong en oud

Gepubliceerd op 148


De VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft deze investering bekend gemaakt samen met de vakbonden. De deelnemende gemeenten krijgen een deel van de loonkosten gesubsidieerd.

Gemeenten hopen door werkgelegenheid te creëren voor jong en oud toegerust te zijn voor de veranderingen zoals vergrijzing. Het VNG geeft ook aan dat er meer gemotiveerde mensen en goed opgeleide werknemers nodig zijn in verband met de extra taken die gemeenten erbij krijgen komende jaren, zoals jeugdzorg, langdurige zorg en sociale werkvoorziening.

Vakbond Abvakabo FNV is positief over het plan maar vind dat gemeenten nog meer kunnen doen door middel van een cao met afspraken betreffende werkgelegenheid, beloning en respect voor werknemers.