Capteur

Geen loonstijgingen volgens DNB

Gepubliceerd op 121


Job Swank, directeur Monetaire Zaken en Financiele Stabiliteit van DNB meldt dat de export toeneemt maar pleit niet voor loonstijgingen wanneer de concurrentiepositie achteruit gaat.
Er werd eerder al een looneis van 3 procent bekend gemaakt door de Vakcentrale FNV. Volgens Swank moet er eerst gekeken worden naar de arbeidsproductiviteit van werknemers om de looneis waar te kunnen maken. Wel ziet Swank mogelijkheden in verschillende sectoren waar er in de ene sector meer ruimte voor is dan in de andere.

Groei
DNB voorspelt een kleine groei voor de komende jaren van 0,5 procent in 2014 en 0,9 procent in 2015 mede door de export. De raming voor dit jaar is een krimp van 1% en ook de verwachting voor 2015 is met 0,2% in de krimp bijgesteld. Het herstel komt mede door huishoudens, pensioenfondsen en banken die de financiële balansen gaan verbeteren. Het begrotingstekort blijft overigens boven de 3 procent van het bbp zoals eerder gemeld.
 
Uitgaven
Volgens de centrale bank zijn er verschillende indicaties die het geringe herstel aantonen. De stagnatie van de dalende consumentenuitgaven is een grote oorzaak van de economische tegenslag. In 2015 moet er een stijging van 0,3% zijn.
 
Pensioen
Het Witteveenkader, de versobering van de pensioenpremies in 2015, moet voor een grote koopkrachtimpuls zorgen volgens de centrale bank. Als dat doorgaat daalt de pensioenpremie waarschijnlijk met 11% en zal terug te zien zijn in de koopkracht van werknemers. DNB gaat ervan uit dat werknemers dit geld terugkrijgen voor een deel. Dit is aan de sociale partners om te verwezenlijken.
 
Koopkracht
DNB geeft aan dat de koopkracht voor huishoudens een grote sprong maakt in 2015. Consumenten zullen er naar verwachting met 2,5% op vooruitgaan, wat de eerste stijging in 7 jaar weergeeft. De oorzaken hiervan zijn met name lage inflatie, loonstijgingen en een stijgende werkgelegenheid.
Woningmarkt
Swank noemt dat de prijsstijging in het derde kwartaal en de stijging van het aantal koopwoningen een voorbeeld zijn van het toenemende vertrouwen van de woningmarkt. Swank voorspelt dat de prijzen in 2016 gaan stijgen maar zullen niet meer zo dramatisch zijn als de afgelopen jaren. De prijzen zijn volgens Swank al met 20% gedaald ten opzichte van het begin van de economische crisis.
 
Minister van Financiën
 
Volgens Minister Jeroen Dijsselbloem bevestigt de uitkomst van de DNB dat de Nederlandse economie weer opbloeit. De seinen staan op groen volgens Dijsselbloem vooral bij de consumptie van huishoudens en het aantal bedrijfsinvesteringen.