Capteur

Helft 55-plussers zit na aflopen WW nog zonder werk

Gepubliceerd op 261

Hoe langer iemand zonder werk zit, hoe lastiger het wordt. Vooral voor werkloze 55-plussers dringt de tijd: zij moeten snel een baan zien te vinden, anders is de kans groot dat ze helemaal niet meer aan het werk komen. Daarnaast ligt er bij het kabinet een wetvoorstel om de ontslagvergoeding te verlagen en de duur van de WW te verlagen van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. 
 
Uitkeringsinstantie UWV onderzocht hoeveel mensen erin zijn geslaagd om een baan te vinden vanuit de WW of binnen zes maanden na afloop van de uitkering. Dit lukte 75 procent van het totaal aantal werklozen, maar dat zijn wel relatief vaak jongeren: 17 procent van de werkloze jongeren tot 25 jaar heeft geen nieuwe baan binnen zes maanden na de WW, voor werkloze 55-plussers geldt dat 48 procent geen nieuwe baan heeft binnen zes maanden na de WW.
 
55-plussers zitten gemiddeld 30,3 maanden in de WW, maar jongeren tot 25 jaar veel korter. Doordat zij een korter arbeidsverleden hebben, hebben ze korter recht op een uitkering en zitten zij gemiddeld 3,3 maanden in de WW. Daarna komt men in de bijstand, tenzij men over eigen vermogen beschikt of een partner heeft die werkt.
 
Het UWV is van mening dat oudere werklozen voor werkgevers minder aantrekkelijk zijn, doordat ze vaak een lang dienstverband bij één werkgever hebben en daardoor over eenzijdige werkervaring beschikken.
 
Voor de mensen die een nieuwe baan vinden, betekent dit vaak werken op basis van een tijdelijk contract en inleveren op het salaris: één op de vijf krijgt een contract voor onbepaalde tijd, driekwart een contract voor een half jaar of langer en gemiddeld verdienen mensen die vanuit de WW weer aan het werk gaan 5 procent minder dan voorheen.