Capteur

20.000 voltijdbanen door hervorming WW

Gepubliceerd op 101

In het wetsvoorstel staan plannen voor hervormingen die betrekkingen hebben op WW, ontslagrecht en flexibiliteit. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:
 
-       Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW-uitkering geleidelijk verlaagd van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden.
 
-       Vanaf 1 juli 2015 moeten WW’ers in plaats van na een jaar al na een half jaar alle beschikbare arbeid, dus ook werk onder niveau, aanvaarden.
 
-       Vanaf 1 juli 2015 krijgt iedereen die ontslagen wordt recht op een ‘transitievergoeding’ en daarmee verdwijnt de ‘gouden handdruk’. De ‘transitievergoeding’ moet    worden gebruikt om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De maximale vergoeding is 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is.
 
-       Tot 2020 geldt een gunstigere regeling voor werknemers die bij ontslag 50+ zijn en tien jaar of langer bij een bedrijf in dienst zijn geweest: over de jaren na hun vijftigste krijgen zij een maandsalaris per dienstjaar mee. Deze regeling geldt overigens alleen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.
 
-       Ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen gaan via het UWV en de ontslagaanvragen om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Op deze manier komt er meer gelijkheid in de behandeling van mensen die hun baan kwijtraken.
 
-       Vanaf volgend jaar krijgen flexwerkers al na twee jaar recht op een vast contract in plaats van na 3 jaar. Langdurig gebruik van ‘payrolling’ wordt aan banden gelegd en in de zorg verboden.
 
Dat deze maatregelen 20.000 voltijdbanen extra gaan opleveren is nog wel wat onzeker, meldt het CPB. Sociale partners hebben namelijk nog steeds de mogelijkheid om via afspraken in de cao de WW-duur te verlengen tot maximaal 38 maanden; zij betalen dan wel zelf de kosten die hiermee gepaard gaan.