Capteur

Tips voor het geven van opbouwende kritiek

Gepubliceerd op 573

Eerst denken, dan doen – Bedenk van tevoren wat u er mee wilt bereiken, onthoud dit als een doelstelling. Het is voor degene waarop u kritiek heeft namelijk erg moeilijk om voor verbetering te zorgen, als u voor uzelf niet duidelijk hebt waarom u kritiek hebt en wat u met uw opmerking wil bereiken. Bedenk vooraf welk voornemen zou u aan het einde van het gesprek zou willen afspreken, waarmee de persoon in kwestie aan het werk kan.
 
Zorg voor een rustige omgeving – Het uiten van kritiek (of geven van feedback) doet u niet zomaar. Zorg daarom voor een rustige omgeving en houdt rekening met het moment waarop u het gesprek aangaat. Geef geen kritiek waar anderen bij zijn. Merkt u dat het gesprek te zwaar wordt beladen of dat de ander erg gespannen reageert, vertel dan kort iets over een (vergelijkbare) situatie waarin u kritiek kreeg, hoe u hierop hebt gereageerd en hoe u vervolgens moeite deed voor verbetering.
 
Dwaal niet af – Houd uw kritiek altijd kort en bondig. De persoon waarop u kritiek hebt kan zich erg gekleineerd, beschaamd of onzeker voelen. Afdwalen maken het gesprek pijnlijker en de gevoelens van deze persoon erger. Schrijf uw kritiek eventueel op, zodat de ander uw opmerking nog eens kan nalezen en weet wat hij of zij moet verbeteren.
 
Stem uw kritiek af op de doelstelling die u hebt geformuleerd – Zorg ervoor dat u uw kritiek goed verwoord aan de bekritiseerde. Bedenk vooraf hoe u uw kritiek het beste kan overbrengen en zorg ervoor dat dit afgestemd is op uw doelstelling, datgene wat u van tevoren bedacht hebt wat u ermee wil bereiken. Doe aan het einde van het gesprek een voorstel, dat overeenkomt met het voornemen wat u van tevoren bedacht hebt, waarin het verbeterpunt duidelijk naar voren komt en waarmee de bekritiseerde aan de slag kan.