Capteur

Niet altijd goed advies voor ondernemers

Gepubliceerd op 117

De ondernemers die dat advies wel krijgen, ontvangen dit van gespecialiseerde adviseurs op verschillende onderwerpen (63%) maar ook van haar eigen medewerkers (60%) of van een familielid (57%).

Voor meer ondernemers zou extra advies over hun onderneming welkom zijn. Wanneer een ondernemer proactieve adviezen krijgt leidt dit tot meer grip op de toekomst van een organisatie, blijkt uit de MKB Toekomstmonitor. 55% van de ondernemers dat geadviseerd wordt geeft aan grip te hebben op de toekomst van hun bedrijf. Bij die groep die niet geadviseerd wordt ligt dit percentage lager, hier geeft 40% van de ondernemers aan grip op de toekomst te hebben.