Capteur

Meeste groei in de dienstensector

Gepubliceerd op 151

In 1988 waren minder dan een kwart Nederlandse ondernemingen actief in de dienstensector, dit is in 2013 gegroeid naar meer dan de helft van de ondernemingen. Dit is gebleken uit onderzoek naar de sectorale veranderingen in Nederland van de afgelopen 25 jaar dat is uitgevoerd door Panteia/EIM.

Niet alleen het aantal bedrijven is gegroeid maar ook het arbeidsvolume heeft een stijging doorgemaakt. Jaarlijks steeg het arbeidsvolume gemiddeld met 2,5 procent per jaar in de dienstensector. Binnen het kleinbedrijf is dit cijfer zelfs verviervoudigd.

De afgelopen 25 jaar zijn de kleinbedrijven binnen de industrie gedaald van ruim 6 procent naar 4 procent. In de agrarische sector heeft het kleinbedrijf zelfs een daling doorgemaakt van 22 naar 5,5 procent gedaald. In de sector bouw nam het aantal juist eerst sterk toe, maar in 2007 stabiliseerde het aantal zzp’ers.

In het Nederlandse bedrijfsleven is sinds 1988 in alle sectoren de afzet gegroeid. Met een vooruitblik naar 2017 is de gemiddelde groei 0,5 procent per jaar. De sectoren handel en horeca zijn de grootste groeiers. Dit komt vooral door de export, hierin is het aandeel van de industrie met 10 procent gedaald.