Capteur

Steeds meer 'laaggeletterden' onder 45-plussers

Gepubliceerd op 140


Een woordvoerder van de Stichting Lezen & Schrijven bevestigt deze berichtgeving in de Volkskrant van woensdag. Het grootste probleem is de leeftijdscategorie van 46 tot 65 jaar, blijkt uit het in oktober verschenen PIAAC-onderzoek van de OESO. Het aantal mensen dat het lezen en schrijven verleren na hun schooltijd groeit, omdat ze zich daar niet meer mee bezighouden. 
Op het moment dat de babyboomgeneratie over ongeveer vijf jaar met pensioen gaat, kan het toenemende aantal laaggeletterde ouderen gaan wringen op de arbeidsmarkt. 
 
Ruim een vijfde van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is laaggeletterd. Dat betekent dat twintig procent van deze groep alleen heel eenvoudige en korte teksten kunnen begrijpen. Hoewel Nederland internationaal gezien relatief weinig laaggeletterden kent, is hun aandeel in de beroepsbevolking de afgelopen zeventien jaar gestegen met 2,6% naar twaalf procent. De Tweede Kamer dwong minister Jet Bussemaker van Onderwijs vorige week in een breed gesteunde motie om ook na 2015 geld uit te geven voor de aanpak van laaggeletterdheid.