Capteur

Loonkosten moeten omlaag

Gepubliceerd op 125


ICT bedrijf Capgemini begon ook de discussie eerder dit jaar over het inleveren van salaris in ruil voor het behouden van een baan. Driehonderd werknemers werden gevraagd 20 tot 30 procent salaris in te leveren of een lagere functie te accepteren. Sommige werknemers accepteerden dit, maar het precieze aantal wil Capgemini niet naar buiten brengen.

Naast ICT bedrijven vragen ook meer ondernemingen salaris in te leveren. Zo’n 4 procent van de bedrijven vroeg dit jaar personeel salaris in te leveren. Dit gebeurt vooral, naast de ICT, in sectoren die het zwaar hebben door de crisis zoals de bouw, transport en de zorg.


Adviesbureau Berenschot en salarisverwerker ADP deden een peiling onder personeelschefs over het loonoffer van personeel. Hieruit kwam dat 1 op de 7 bedrijven dit overweegt. Hoogleraar psychologie Jaap van Muijen vindt het verrassend dat één op de drie werknemers salaris in wil leveren voor baanbehoud. Van Muijen had verwacht dat er veel meer werknemers zouden zijn die bereid zijn loon in te leveren in ruil voor baanbehoud. De hoogleraar denkt dat dit meerdere redenen heeft, bijvoorbeeld dat veel mensen misschien geen salaris in kunnen leveren.

Utrechtse hoogleraar arbeidseconomie Joos Schippers deelt de mening van Jaap van Muijen niet. Schippers vindt het meer dan logisch dat de meerderheid niet bereid is om een loonoffer te maken in ruil voor baanbehoud. Volgens hem ligt dit aan het feit dat echte baanzekerheid niet bestaat en de meerderheid dit ook door heeft. De weigeraars zijn er volgens hem bewust van dat ze na een half jaar alsnog werkloos op straat kunnen worden gezet.

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers met een universitaire opleiding bereid zijn om het meeste salaris in te leveren, namelijk 4,1 procent, in tegenstelling tot mbo’ers die 2,3 procent salaris in willen leveren. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat mannen meer willen inleveren dan vrouwen om aan het werk te blijven. Andere redenen die veel genoemd zijn om met minder loon genoegen te nemen zijn een hoger pensioen, interessantere functie/taken en extra verlofdagen.

"De loonkosten zijn in Nederland veel te hoog", aldus Jan-Peter Cruiming, oprichter van Jobbird.com, de grootste vacaturebank van Nederland. " In goede tijden vindt iedereen het normaal dat de lonen omhoog gaan. Dan moet je nu ook accepteren dat de lonen kunnen dalen. We moeten af van de CAO's waarbij je per functiejaar automatisch omhoog gaat. Oudere medewerkers worden hierdoor veel duurder dan jongere medewerkers, terwijl ze vaak bijna niks meer kunnen. Ouderen worden zo uit de markt geprijsd en dat is een slechte zaak!"