Capteur

Vijf stappen voor een betere beoordelingscyclus

Gepubliceerd op 306


Volgens hen zorgt een goede beoordeling ervoor dat de inzet, denkkracht en talent  van werknemers optimaal benut worden. De drie instanties kwamen na het onderzoek tot de volgende conclusies in de vorm van een vijf-stappen-plan.

Stap 1
Houdt in dat bij beoordelingen vaak doelen geformuleerd worden die gekoppeld zijn aan organisatiedoelen en resultaten in plaats van individuele resultaten. Hierdoor kan de individuele prestatie moeilijk gemeten worden en is vaak niet betrouwbaar als beoordelingsinstrument.

Stap 2 Uit het onderzoek blijkt dat slechts 38% strategische informatie uit de beoordelingen haalt. Vooral waardevolle informatie van het behalen van de organisatiedoelen komt vaak niet boven tafel. Daarom is stap 2 om wel deze waardevolle informatie uit de beoordelingscyclus te halen en het niet te zien als administratieve rompslomp maar de kwaliteit van medewerkers eruit te halen.

Stap 3 Het onderzoek toont ook aan dat maar enkel hoofddoelen als individuele ontwikkeling, beloning en dossieropbouw worden genoemd bij de beoordeling. Hieruit blijkt weer dat de individuele doelen niet samen gaan met de organisatiedoelen. Daarnaast worden de doelen vaak niet als een SMART doelstelling geformuleerd waardoor de mate van prestatie en ontwikkeling van het personeel moeilijk te beoordelen valt.

Stap 4 HR is vaak erg betrokken bij het beoordelingsproces zoals bij de procesontwikkeling, uitvoering en bewaking van de beoordeling. Het onderzoek toont aan dat dit vaak neerkomt op attenderen in plaats van het ondersteunen van managers en medewerkers.

Stap 5 Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten denkt dat een goed beoordelingsproces een organisatie door de crisis heen kan helpen. Deze groep respondenten denkt dat werknemers hierdoor het verschil kunnen maken. De andere helft is het hier niet mee eens en vindt dit te kort door de bocht. CITO, TNO management consultants en Artemis Laren dragen de oplossing voor om de beoordeling te zien als instrument en in te zetten om ondernemerschap van personeel te versterken.