Capteur

Hoger salaris zet niet aan tot harder werken

Gepubliceerd op 105

Enkele onderzoekers van de Harvard Business School wilden weten wat het effect is van salaris op de productiviteit van werknemers. Hiervoor zette ze een experiment op onder 266 freelancers. Deze freelancers werden ingehuurd en kregen de opdracht om eenmalig vier uur lang informatie in te voeren. Deze freelancers werden ingedeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg voor het uitvoeren van de informatie 3 dollar per uur, de tweede groep kreeg 1 dollar meer (4 dollar per uur).  

Nadat de analyse van zowel groep 1 als groep 2 vergeleken waren, bleek dat beide groepen dezelfde werkinspanning hadden verricht. “Zelfs wanneer mensen meer verdienen dan ze gewend zijn, is dat geen reden om harder te werken”, geeft onderzoeker Deepak Malhorta aan. “De mensen gaan ervan uit dat dit tarief gangbaar is voor dit soort werkzaamheden”.

Groep 3 kreeg eerst ook te horen, net als groep 1, dat zij 3 dollar per uur zouden krijgen, later werd hun medegedeeld dat zij 1 dollar extra per uur kregen. De freelancers kregen van de opdrachtgever te horen dat zij een een ruimer budget tot hun beschikking hadden dan waar vooraf vanuit was gegaan. Deze extra dollar was dus een soort gift van de opdrachtgever.

Bij groep 3 bleek deze dat deze beloning beter werkte en dat de freelancers van groep 3 beduidend harder werkten dan de groepen 1 en 2. Onderzoeker Malhorta geeft aan dat deze extra werkzaamheden werden veroorzaakt doordat de opdrachtgever deze extra dollar ook niet had kunnen geven. De opdrachtgever had dus iets aardigs gedaan richting de freelancers en deden hier iets voor terug door harder te werken. De productiviteit van groep 3 was maar liefst 20 procent hoger dan de andere twee groepen.