Capteur

Jongeren vaker flexibel contract

Gepubliceerd op 182


Het CBS ziet ook dat 25% van alle jongeren in 2012 een flexibel contract hadden. Dit aantal vertegenwoordigd jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Onder de werkende jongeren, in 2012 waren dat 627.000, had 40% een flexibel arbeidscontract. Dit in grote tegenstelling tot oudere werknemers, waarvan 11% van de 27 tot 65 jarigen een flexibel contract heeft.Volgens het CBS geldt een flexibel contract onder jongeren vooral voor jonge werknemers met een tijdelijk arbeidscontract met uitzicht op een vast dienstverband. Daarnaast zijn er ook veel oproepkrachten die onder de jonge werknemers met een flexibel contract vallen. Uit andere cijfers van het CBS blijkt dat er verschil zit tussen jonge werknemers en het geslacht betreffende flexibele contracten. Volgens het CBS hebben jonge vrouwen iets vaker flexibele contracten dan jonge mannen. De cijfers tonen aan dat jonge mannen vaker zelfstandigen zijn.