Capteur

Afname arbeidsongeschiktheid

Gepubliceerd op 172


In december 2002 werden er ruim 1 miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt, daarna nam dit aantal jaarlijks af. Deze daling is het gevolg van veranderende wet- en regelgeving rondom deze uitkering. De daling speelde zich vrijwel geheel af onder de mannen. Ook het aantal personen tussen de 35 en 55 jaar met een arbeidsongeschiktheidsuitkering daalde met 7%.

Onder vrouwen is het aantal met arbeidsongeschiktheidsuitkering zelfs licht toegenomen. Volgens het CBS is dit te verklaren doordat er meer vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun vraag op de uitkering toeneemt. Eind juni dit jaar ging ruim 48% van de  uitkeringen naar een vrouw.

Ook het aantal jongeren tot 25 jaar met de uitkering is toegenomen. In 1998 besloegen zij 2,9% en in juni dit jaar was dit opgelopen tot 8,5%. Dit komt vooral door het grote aantal Wajongers dat in 2007 instroomde. De 55-plussers blijven het grootste aandeel beslaan, namelijk 39%.

In 1998 was de oorzaak van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in 30% van de gevallen een psychische stoornis. Dit percentage is gestegen, want dit jaar was het bij bijna de helft van de gevallen de oorzaak, hierin bestonden geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Wel krijgen mannen vaker de diagnose hart- en vaatziekten, al is deze diagnose onder mannen met een derde gedaald en bij vrouwen met een kwart gestegen.