Capteur

Rijke landen hebben hogere werkloosheid

Gepubliceerd op 123


Volgens de OESO waren er in het tweede kwartaal van 2013 ongeveer 17 miljoen mensen langdurig werkloos. Dit is bijna een derde van het totaal aan werkzoekenden, gemeten in de 34 aangesloten lidstaten. In het vierde kwartaal van 2007, stonden er 8,6 miljoen mensen langer dan 12 maanden geregistreerd bij arbeidsbureaus. De werkzoekendenlijst liep in IJsland het snelst op met 238% en in de Verenigde Staten met +167%. Een kwart van de werklozen in de VS zijn gemiddeld langer dan een jaar op zoek naar een nieuwe baan. Een paar lidstaten kende een afname in aantal langdurig werklozen.

Onder andere Nederland en België hadden een daling. Nederland had in het vierde kwartaal van 2007 een percentage van 38% langdurig werklozen. Het tweede kwartaal van 2013 kende een daling van 2% naar 36%. Duitsland en Griekenland zagen daarentegen een hoog percentage langdurig werklozen, namelijk 45% en 65%.