Capteur

Helft middenkadermanagers kan niet goed functioneren

Gepubliceerd op 146

Managers geven aan graag meer tijd door te brengen met hun team, maar vinden dat er simpelweg niet genoeg tijd voor is. Grote resultaatgerichtheid, korte termijnvisie en gebrek aan tijd aan de top wordt veelal genoemd als oorzaak. Dit is gebleken uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht. HR-managers en de top van bedrijfsleven zijn uiterst kritisch over het functioneren van het middenkader. Ze zouden niet in staat zijn om medewerkers te inspireren en er is te weinig commercieel resultaat.
 
De directeur van Yacht, Dick Koopman zegt dat: “De manager anno nu zit in een spagaat. Ze willen wel, maar het is ze niet gegund. Door de jarenlange crisis wordt er steeds meer verwacht. Tegelijkertijd zijn de top van het bedrijf en HR, kritisch. Managers moeten meer inspireren, kennis borgen en vooral commercieel ondernemen. En hier gaat het mis. Zolang de top uitsluitend blijft sturen op korte termijnresultaat, kunnen managers zich alleen op de waan van de dag richten en mist de organisatie daardoor wendbaarheid en innovatiekracht. Ruim een derde van de managers (36 procent) heeft daarbij ook nog eens te maken met een reductie van het aantal medewerkers en een lager budget dan een jaar geleden. Dan moet je roeien met de riemen die je hebt en dat blijkt moeilijk te zijn.’ Ook zegt hij dat: ‘Wat opvalt is dat managers in wendbare organisaties het wel voor elkaar krijgen de veelheid aan taken te combineren. Het kan dus wel. Deze organisaties zijn in staat om hun werkzaamheden anders en slimmer te organiseren om zo beter te kunnen anticiperen op en mee te kunnen gaan in de dynamiek.’

Reorganisaties en veranderingen zijn op dit moment aan de orde van de dag. Het is van cruciaal belang voor het middenmanagement om succesvol te reorganiseren. Het blijkt dat ruim de helft van de managers aangeeft meer tijd te willen besteden aan hun werknemers. Middenmanagers vinden het lastig medewerkers te motiveren als er een nieuwe weg in wordt geslagen (32%) en een derde (36%) voelt zich een speelbal als er een reorganisatie plaatsvindt. Dit heeft als gevolg dat de wendbaarheid stagneert in het bedrijfsleven. Managers van deze tijd worden zowaar gedwongen om zich eendimensionaal te focussen. Dick Koopman: ‘De top van de organisatie moet meer begrip tonen voor de cruciale rol van het middenmanagement en bij veranderingen concreet tools aanreiken en tijd vrijmaken om het middenkader te faciliteren. Alleen zo kun je ervoor zorgen dat veranderingen en reorganisaties succesvol kunnen worden doorgevoerd.’