Capteur

Meer HR-managers en CFO's op zoek naar personeel

Gepubliceerd op 165

Het onafhankelijke onderzoek van de arbeidsbemiddelaar toont een optimisme onder CFO’s en HR-managers in het afgelopen half jaar. 74% geeft aan vertrouwen te hebben in de economische groei van Nederland en 81% gelooft dat hun eigen bedrijf zal groeien. Slechts 19% gaf aan het aantal werknemers gelijk te willen houden of te verkleinen, terwijl begin van dit jaar 50% van de bedrijven dit aangaf.

Van de HR-managers en CFO’s is 24% van plan om salarissen in hun bedrijf te verhogen en 27% wil het komende half jaar actief mensen werven. Er is vooral een groeiende vraag te zien naar professionals met specifieke kwalificaties, die niet gemakkelijk te vinden zijn.

Ook voor het huidige personeel is het vertrouwen positief. Met dit optimisme komt er meer mogelijkheid voor salarisverhoging en bonussen. Dit is ook nodig, want het blijkt moeilijk voor CFO’s en HR-managers om de goede medewerkers te behouden, vooral in tijden wanneer meer bedrijven nieuwe mensen kunnen aannemen.