Capteur

Steeds meer mensen met beperking aan het werk

Gepubliceerd op 134


SW werkgevers
De werkgever betaalt een vergoeding afhankelijk van de productiviteit van de werknemers en zorgt voor de administratie. Ruim 100.000 mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking werken bij SW-bedrijven. Circa een derde daarvan is met hulp en begeleiding bij een gewone werkgever geplaatst.

Kansen
Voorzitter Job Cohen van brancheorganisatie Cedris: “Hier liggen kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op grotere schaal aan de slag te helpen bij gewone werkgevers. Met een groepsdetachering neemt het SW-bedrijf de zorgen en risico’s weg die werkgevers ervaren als ze met een doelgroep willen werken.”Werkgeversorganisatie AWVN gaf dinsdag aan 7500 banen te creëren voor mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt door een lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking. Deze banen moeten eind 2015 gerealiseerd worden binnen een netwerk van 250 grote ondernemingen. Dit stemt overeen met afspraken in het sociaal akkoord. Op den duur moeten 100.000 van zodanige banen worden geschapen.

Tekort
Vorig jaar kampte de sector met een tekort van 167 miljoen euro. SW-bedrijven realiseerden wel een besparing van 95 miljoen euro, dit was echter niet genoeg om het tekort te compenseren.“Het rijk moet zich realiseren dat de omvangrijke bezuinigingen rondom de invoering van de Participatiewet ten koste gaan van mogelijkheden om groepsdetacheringen met begeleiding te organiseren voor toekomstige groepen. Dat zou wel eens fataal kunnen zijn, omdat juist die begeleiding de sleutel is voor een succesvolle bemiddeling naar werk, aldus Cohen.