Capteur

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij aannemen personeel

Gepubliceerd op 220


De gezondheid van het personeel is belangrijker dan het arbeidsverleden, de leeftijd of de kwalificaties van de toekomstige werknemer. De gezondheidsklachten van de kandidaat spelen bij ruim 35% van situaties een belangrijke rol voor de werkgever. Dit geldt ook wanneer de werkgever nieuw personeel wil gaan aannemen.

Er is gebleken dat de werkgever in meer dan 80% van de gevallen kiest voor een nieuwe werknemer zonder gezondheidsklachten. Of de klachten een belemmering kunnen betekenen voor zijn functioneren maakt niets uit voor de werkgever. Hij kiest liever voor een 100% fitte werknemer.

Ook is gebleken dat gezondheid en verzuim een beslissende rol is bij het verlengen van arbeidscontracten. Met behulp van subsidie van het UWV deed TNO onderzoek om de gestegen Wet werk en Inkomen naar Aarbeidsvermogen (WIA) in de periode 2007-2010 te verklaren. Aan het onderzoek hebben in totaal 389 respondenten geparticipeerd. Hiervan was 43% directeur of directeur/ eigenaar en 37 % hiervan was P&O’er.