Capteur

Extra medewerkers voor het bestrijden van fraude

Gepubliceerd op 165


De versterking zal naar verwachting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per saldo 189 miljoen euro opleveren. De inspectie van het SWO zal naar voorspelling 20 extra medewerkers krijgen, de uitkeringsinstantie UWV 240 extra werknemers en de Sociale Verzekeringsbank twee. De kosten van het programma in vier jaar tijd komt uit op honderd miljoen maar zal bijna het drievoudige opleveren.

De drie instanties die betrokken zijn, moeten gaan samenwerken zodat er een duidelijk overzicht komt van de risicogroepen. Dit is een maatregel die het kabinet heeft gesteld om fraude te voorkomen. Daarnaast moeten de regels voor het aanvragen van een uitkering minder ingewikkeld worden en dus vereenvoudigd. 

Aankomende vier jaar gaat het UWV bijeenkomsten organiseren voor mensen die zich in de eerste drie maanden van hun werkloosheid bevinden. Deze bijeenkomsten zullen het voor deze werklozen inzichtelijk maken wat hun plichten zijn. Daarnaast worden de medewerkers van het UWV en de SVB getraind om fraude sneller te herkennen en daarbij ook te voorkomen.

Door de extra medewerkers kan de inspectie van SZW meer controles uitvoeren naar bijvoorbeeld buitenlandse werknemers of onderbetaling.  Het kabinet wil gaan onderzoeken of de uitgaven voor inspecties en mogelijke her-inspecties kunnen worden verhaald op de betrokken bedrijven.