Capteur

WIA’ers moeten sneller weer aan de slag.

Gepubliceerd op 290

De VVD wil dat voortaan iedere twee jaar de arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering worden herkeurd. De overheid wil voorkomen dat de arbeidsongeschiktheidsregeling net zo’n flinke instroom kent als voorloper wet in arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), waardoor de toegang tot de WIA streng blijft. Schut wil voorkomen dat arbeidsongeschikten eenmaal in de WIA zijn toegelaten, tien jaar lang aan hun lot worden overgelaten. 

‘’Om de mensen weer op de arbeidsmarkt te re-integreren wordt nog te weinig gedaan, slechts een kwart wordt herkeurd,’’ zegt de VVD’ er. Dit heeft weer langdurige consequenties in de samenleving als geheel door het belanden in de bijstand van WIA-ers.  Resultaten van de periodieke herkeuringen laten zien, dat circa een derde van de WIA-ers, na hun behandeling, minder dan 35% arbeidsongeschikt is en dus wel aan het werk kan’. 


WIA- Premies worden deels gefinancierd door werkgevers. Periodieke herkeuringen geeft werkgevers de kans om kosten te besparen. Bedrijven afhankelijk van de grootte kunnen kosten besparen van € 23.000 tot € 274.000 bij periodieke herkeuringen. Overigens wil de VVD ook dat UWV strenger controleert op de sollicitatieplicht in de WIA, door te korten op de uitkering door bijvoorbeeld 5 %. Dit zorgt voor kostenvermindering voor de werkgeverspremie.