Capteur

Tekort aan technisch talent op de arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 222

Op de huidige arbeidsmarkt is grotendeels een overschot aan talenten, dit is niet het geval bij de instroom van nieuwe technische talenten waar een tekort aan is op de arbeidsmarkt. Ook voor de komende vijf jaar is er een aanhoudend te kort van instroom van nieuw technisch talent op de arbeidsmarkt waardoor groei van de productie van technische bedrijven in gevaar komt, dit gaat dan weer ten koste van arbeidsproductiviteit en winstgevendheid. Uit het onderzoek Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013, dat is uitgevoerd door SEO Economische Onderzoek in opdracht van het landelijke samenwerkingsverband TechniekTalent.nu, blijkt dat de vraag naar nieuw technisch personeel veel groter is dan het aanbod. In totaal wordt er de komende vijf jaar een te kort verwacht van 33000 technische arbeidskrachten. Door dit tekort op de arbeidsmarkt zoeken deze technische bedrijven naar oplossingen om dit tekort te kunnen opvullen, zoals het aannemen van buitenlandse werkkrachten, meer uren voor het zittend personeel en langer dienstverband van de oudere werknemers.