Capteur

Werkloosheid onder 55-plussers wordt aangepakt

Gepubliceerd op 177

De werkloosheid onder 55-plussers neemt nog steeds toe. Het aantal werkloosheidsuitkeringen onder 55-plussers liep dit jaar op met 23.000 tot 102.000.  De 55-plussers met een WW-uitkering waren gemiddeld drie keer zo lang werkloos dan werkzoekenden onder de 55.

Drie oktober maakte het UWV bekend de werkloosheid onder de 55-plussers in Nederland aan te pakken.  Er wordt door het SZW de komende twee jaar 67 miljoen vrij gemaakt. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de scholing van de 55-plussers en ontvangen uitzendbureaus een financiële vergoeding om de ouderen aan een baan te helpen.  De uitzendbureaus hebben toegezegd om de komende twee jaar 22.500 ouderen te plaatsen. 

Het initiatief wordt ‘’Actieplan 55-plus Werkt’’ genoemd.  Meerdere partijen werken mee aan het plan. Zo werken de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), uitzendbranche en de re-integratie nauw samen. In het plan krijgen alle ouderen met een WW-uitkering een training om opnieuw aan het werk te komen, het gaat hier om 45.000 ouderen. Om de 55-plussers te stimuleren bij het zoeken van een baan, worden en regionale bijeenkomsten georganiseerd.