Capteur

Werkgevers vragen steeds vaker om inlevering salaris

Gepubliceerd op 116

Vanwege de crisis vragen werkgevers steeds vaker aan werknemers om salaris in te leveren. In 2013 heeft 4% van de werkgevers in Nederland dit gevraagd aan hun werknemers. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw (17%), bij advieskantoren (9%) en bij transportbedrijven (9%). 

Tijdens de crisis vragen werkgevers ook vaker aan werknemers om lagere functies te betreden, met een lager salaris of hetzelfde salaris. Dit wordt al bij 28% van de bedrijven toegepast. Verder worden andere financiële extra’s beperkt, zoals reiskostenvergoeding, studiekostenvergoeding, ziektekostenvergoeding, collectief pensioen, jubileumuitkering, verlofregeling en thuiswerkvergoeding. Werkgevers en werknemers gaan ervan uit dat het inleveren van salaris een tijdelijke maatregel is, totdat het beter gaat met de economie. Betwijfelt wordt of het inleveren van salaris de bedrijven zal helpen tijdens de crisis. Maatregelen zoals efficiënter werken of andere producten of diensten leveren zouden ook zeker bekeken moeten worden.