Capteur

Bijstandsontvangers vinden minder vaak werk

Gepubliceerd op 203


Het aantal bijstandsontvangers dat een baan vond in 2007 lag op 15%. In 2012 is dit gedaald naar 8%.
Hoewel het aantal in 2012 in alle leeftijdsgroepen af nam, is de daling het grootst onder jongeren. Onder personen jonger dan 25 jaar stroomde in 2012 één op de vijf jongeren uit de bijstand naar werk. Een jaar eerder was dit nog één op de drie jongeren.

Eind 2011 waren er in Nederland 367 duizend personen die een bijstandsuitkering ontvingen. Ruim 28 duizend van hen vonden in 2012 een baan.