Capteur

Leidinggeven is net regisseren – doe het zoals Woody Allen het doet

Gepubliceerd op 137

De documentaire van Robert Weide over Woody Allen geeft ons drie inzichten in zijn filmproces die door iedereen die leidinggeeft kunnen worden toegepast:
 
Hij huurt alleen de beste acteurs – en ontslaat hen zodra hij merkt dat ze niet naar verwachting presteren.
Vanzelfsprekend is het wervingsproces een serieuze zaak, die niet onder (tijds)druk moet worden uitgevoerd om succesvol te kunnen zijn. Het gebeurt regelmatig dat snelgroeiende bedrijven focussen op het invullen van vacatures om op korte termijn bepaalde taken uit te kunnen voeren, terwijl er niet wordt stilgestaan bij de behoeften van het bedrijf op langere termijn. Iemand die, met de beste bedoelingen, snel is aangenomen blijkt niet altijd een succesvolle toevoeging aan het team. Soms is het daarom beter om iemand te ontslaan. Leidinggeven aan een succesvol team is in feite hetzelfde als het maken van een goede film: je moet ervoor zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt verzameld.
 
Hij geeft de acteurs één nacht de tijd om het script te lezen – en vertelt hen dan dat ze elke regel mogen veranderen als ze dat willen.  
Het script na een dag innemen is niet alleen een manier om de controle te houden, het is ook een manier om een visie van een bepaald project te delen. De acteurs worden hierdoor uitgenodigd om samen te werken aan een proces van productverbetering dat consistent is met de visie. Acteurs worden leden van een team in plaats van werknemers die enkel hun werkzaamheden uitvoeren. Volgens de wetenschap van organisatiegedrag worden teamleden meer gestimuleerd om goede resultaten te leveren wanneer zij het idee hebben dat ze het project eigen hebben gemaakt.
 
Hij geeft de acteurs nauwelijks richting op de set – en gaat ervan uit dat ze goed zijn in hun werk.
Het is een proces gebaseerd op vertrouwen, waarvoor een goede basis belangrijk is. Dit grijpt terug naar het belang van zowel het eerste punt, dat je de juiste mensen aan boord moet zien te krijgen bij het creëren van een productieve werkomgeving, als het tweede punt, dat jouw visie een gedeelde visie is geworden: Als dit beide is gelukt, dan moet je erop vertrouwen dat de teams hun werk zelf kunnen doen.