Capteur

Werkloze 45-plussers vinden minder snel een baan dan jongere werklozen

Gepubliceerd op 203

Dat blijkt uit gegevens over 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 8 procent van de jongeren en 18 procent van de 25- tot 45-jarigen had in 2012 een verwachte baanvindduur van twee jaar of langer. Het percentage van ouderen dat binnen een half jaar een baan vindt, was lager dan bij de jongeren.
 
Uit de gegevens van het CBS blijkt ook dat hoe lang een 45-plusser al werkloos is meer invloed heeft op de verwachte baanvindduur dan het opleidingsniveau. Voor hen geldt: hoe langer werkloos, hoe minder kans op een baan. Wat betreft de opleidingsniveaus zit er bij werkloze 45-plussers nauwelijks verschil in de percentages van laag-, middelbaar- en hoogopgeleide werklozen met een verwachte baanvindduur van 24 maanden of langer.