Capteur

Werkloosheid weer verder opgelopen

Gepubliceerd op 216

Gedurende de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld zo’n 11 duizend werklozen per maand bij. In juni nam de werkloosheid toe met 16 duizend personen, waardoor ons land eind juni 675 duizend werklozen telde. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.
 
Vooral de 45-plussers lijken hard door de werkloosheid te worden getroffen; van de gemiddeld 11 duizend werklozen per maand waren iedere maand gemiddeld 7 duizend personen 45-plus. Deze stijging hangt overigens samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt; in deze leeftijdsgroep zijn er daardoor meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen.
 
Bij jongeren en bij de 25- tot 45-jarigen kwamen er gemiddeld 2 duizend werklozen per maand bij. Samen met de toename van 7 duizend werklozen per maand in de categorie 45-plus, is dat een toename van 11 duizend werklozen per maand.
 
Wat betreft het aantal lopende WW-uitkeringen stond de teller eind juni op 382 duizend, een toename van 1 procent ten opzichte van mei. Er zijn op dit moment 12 procent meer lopende WW-uitkeringen dan en half jaar geleden. In juni werden 43 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, maar er werden ook 39 duizend uitkeringen beëindigd. De helft van deze 39 duizend uitkeringen werden beëindigd vanwege werkhervatting.