Capteur

Jonge hoogopgeleide mannen vaker werkloos

Gepubliceerd op 137

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeld. Tot en met 2009 was de werkloosheid bij beide groepen in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar ongeveer gelijk: ongeveer 3 procent voor zowel jonge hoogopgeleide mannen als jonge hoogopgeleide vrouwen. In 2012 verschilden de percentages aanzienlijk, met een werkloosheidspercentage van 6,2 procent onder de mannen en 3,6 procent onder de vrouwen.
 
In de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar was de werkloosheid bij hoogopgeleide vrouwen gewoonlijk hoger dan bij hoogopgeleide mannen; in 2012 lagen de percentages voor werkloosheid bij mannen en bij vrouwen vrijwel gelijk met respectievelijk 3,5 procent en 3,7 procent.