Capteur

Optimaliseer uw personeelsbeleid met deze 4 tips

Gepubliceerd op 154

1. Zelfsturing
In plaats van een hiërarchisch organisatiemodel laat u het bedrijf draaien op zelfsturende teams. Ieder team richt u zo in dat fundamentele bedrijfsfuncties bij elkaar komen. Ieder team heeft een leider, die het overzicht bewaart en de leidinggevende rol op zich neemt. Deze zelfsturende teams hebben een hoge beslissingsvrijheid en moeten een eigen koers kiezen en weten te realiseren. 
 
2. Samenkoppeling
In uw huidige organisatiemodel werkt u nog met vaste functieprofielen, overlegstructuren en managementlagen, waarbij de hiërarchie voor samenkoppeling van de mensen zorgt. Bij het zelfsturende karakter horen generieke functiebeschrijvingen, talentpools en flexibele arbeid, waarbij de zelfsturing zorgt voor de samenkoppeling van de juiste mensen in de juiste teams.
 
3. Duurzame inzetbaarheid
Natuurlijk stuurt u in tijden van economische crisis op lage kosten en hoge efficiëntie, maar dit is vooral een korte termijn benadering. Voor de lange termijn is het verstandig om ook te kijken naar het kwaliteit en flexibiliteit van mensen binnen het bedrijf en tussen teams, waarmee u een duurzame inzetbaarheid kunt creëren.
 
4. Flexibel personeelsbeleid
Economische crisis betekent omgaan met dynamiek en veranderingen, niet alleen in de markt, maar ook binnen uw bedrijf. Het is daarom belangrijk om voor uw personeelsbeleid een strategie te hebben die wendbaar is, zodat u kunt anticiperen op verandering.