Capteur

Files op Nederlandse wegen afgenomen

Gepubliceerd op 97

Normaliter is er een sterk verband tussen de economische situatie en het aantal files op de wegen. Files zijn veelal een afspiegeling van bedrijvigheid in de samenleving: mensen werken en forenzen en gaan in vrije tijd de weg op om boodschappen te doen en uit te ontspannen, en bedrijven vervoeren hun producten.
 
De Publieksrapportage Rijkswegennet concludeert echter dat de afname van de files tussen januari en april is vooral toe te schrijven aan de aanpak van hardnekkige filepunten en een beter gebruik van spitsstroken, daarnaast werden er iets minder (0,5 procent) kilometers op de rijkswegen gereden.